Politika varstva osebnih podatkov2023-09-21T10:58:36+00:00

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ta politika varstva zasebnosti  velja za uporabnike ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.tontina.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

V podjetju Tontina spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti našega podjetja.

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov, je Tontina d.o.o., Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana.

 

2. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Podjetje Tontina zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

 

3. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Podjetje Tontina zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov.

Podjetje Tontina zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, z informacijami o aktualnih akcijah, ugodnostih in ostalih novostih. Navedena obvestila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte.

Za ta namen podjetje Tontina od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon.

 

4. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Tontina za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

 

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki uporabnika – posameznika, ki se obdelujejo na podlagi legitimnega interesa, se obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen. Na podlagi pisnega preklica uporabnika spletnega mesta se podatki izbrišejo.

 

6. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Tontina d.o.o., Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info@tontina.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

7. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje Tontina nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

 

VELJAVNOST

To Politiko varstva zasebnosti podjetja Tontina bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili. Ta Politika je objavljena na spletnem mestu www.tontina.si in velja od 25. maja 2018 dalje.

SLEDITE NAM

SLEDITE NAM

Razstavni salon in trgovina PE LJUBLJANA

Kamniška ulica 41
1000 Ljubljana
T: +386 41 323 040
E: info@tontina.si

Razstavni salon PE NOVO MESTO

Markljeva ulica 2
8000 Novo mesto

Žiga Zibelnik, komercialist
T: +386 41 323 040
E: ziga@tontina.si